top of page
Ghé thăm cửa hàng của chúng tôi

Do COVID19, chúng tôi chỉ chấp nhận các chuyến thăm theo lịch hẹn.

店を訪問

Cửa hàng (店舗)

451-12 - Tòa nhà Blue Tree

Manazuru Machi, Manazuru

Ashigarashimogun

Kanagawa, Nhật Bản

259-0201

bottom of page