top of page

Thời trang và môi trường

26E969DD-BA97-4B59-B49A-76DAE01F7FB4_cli

SỬ DỤNG VẢI HIẾM

Chúng tôi sẽ tạo ra thời trang bằng vải văn hóa cổ được tái sử dụng

Bảo tồn lịch sử văn hóa của các loại vải cổ.

Chúng tôi cũng sẽ giảm lượng khí thải carbon và giảm chất thải từ bãi chôn lấp

CÔNG TÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thuê và nhận trợ giúp từ cộng đồng địa phương bên ngoài
sdg-stoby3

Điều này sẽ làm giảm nhu cầu đi xa vì công việc.  Trong khi giúp chống lại tình trạng giảm dân số ở nông thôn và mất việc làm, thông qua việc làm và kinh doanh.

TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ

Chúng tôi muốn cho thấy phụ nữ có thể đạt được bao nhiêu trong kinh doanh.

Phụ nữ trong cộng đồng của chúng tôi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm để cung cấp, về quần áo, thời trang và kinh doanh. Trong khi kết hợp các kỹ năng và trí tuệ của họ bằng cách trao quyền cho họ, tôi muốn chỉ ra những gì phụ nữ kinh doanh có thể đạt được bây giờ và làm gương cho thế hệ tiếp theo.

sdg-stoby4
MomoyoStoby SDG
MomoyoStoby SDG
MomoyoStoby SDG
MomoyoStoby SDG
sdg-stoby5

Chúng tôi cảm thấy rằng các giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi trong việc sử dụng tái sử dụng vải, trao quyền cho phụ nữ và làm việc với cộng đồng địa phương của chúng tôi tất cả đều phù hợp một cách tự nhiên với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG).

Thông qua các giá trị cốt lõi của mình, chúng tôi muốn dẫn đầu bằng tấm gương, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động kinh doanh của mình.

bottom of page