top of page

Tôi đã làm một chiếc váy không tay từ túi bột Nam Mỹ và Showa Furoshiki dễ thương và rất hiếm. Đó là một bao tải thức ăn chăn nuôi. Sửa chữa  vải cũ dễ thương bằng cách sử dụng các miếng may sashiko ở một số nơi. 

Không tay một mảnh từ bao tải thức ăn Furoshiki thời Showa.

13.000¥Giá
Đã bao gồm Thuế
  • Một kích thước phù hợp với tất cả

    Chiều dài khoảng 113 cm

    Chiều rộng của cơ thể khoảng 62 cm

bottom of page