top of page

Tôi đã làm quần rộng từ lá cờ thời Showa (1926-89) cổ điển nhuộm hồng và bao tải và Sashiko 昭和 の 旗 の 柿 渋 染 め ・ 粉 袋 の パ ッ チ パ ン ツ 刺 し 子

 

Chiều rộng ウ エ ス ト khoảng 70cm

Chiều dài 着 丈 khoảng 96cm

 

Có một số vết bẩn vì các loại vải là cổ điển để tôi vượt qua sashiko và bao tải thức ăn ヴィンテ ー ジ ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ますヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ が が など が が が が が が が が が が が が が が が が など ジ が が が が}譲 り し た い で す。 お 写真 を よ く ご く だ さ さ。 折 り ん で 発 て い た だ。 す。 い で 発 た た き ま す。 Vì chúng tôi sử dụng vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hỏng, thủng. Tôi muốn tặng chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Xin vui lòng kiểm tra các hình ảnh. Chúng tôi sẽ gấp nó và vận chuyển nó.

Pants from the retro Showa-era(1926-89)frag dyed with the persimmons and feed-s

2.980¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page