top of page
一 閑 閑: Đặt giỏ itemikkanbari với nước ép đắng của hạch Keisuke Serizawa Lịch 竹籠 竹籠 「「 「」 」」 」」 」カレンダ カレンダ ー カレンダ ー カレンダ ー × × × や ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテ ヴィンテに は 、 ダ メ ー ジ 、 解 き 穴 、 シ ミ 、 れ な ど ど が り ま。 Vì chúng tôi sử dụng vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, ố màu, v.v. Tôi muốn tặng chúng cho những người thích chúng như một hương vị.

Ikkanbari 一 閑 張 り : Đặt hàng

16.000¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page