top of page

ヴ ィ ン テ ー ジ 絽 の 着 物 と ア フ リ カ ン の コ ラ ボ ガ ウ

Kimono Ro cổ điển và áo choàng châu Phi (1926-1989)

Chiều dài 着 丈 約 110cm

Chiều rộng phía tây 身 幅 約 65cm

昭和 や ヴ ィ ン テ ー ジ 古 布 を 使用 し て お り ま す の で, 古 布 に は, ダ メ ー ジ, 解 き 穴, シ ミ, 汚 れ な ど が あ り ま す. そ れ ら を 味 わ い と し て 気 に 入 っ て い た だ け る 方 へ お 譲 り し た い で す. お 写真 を よ く ご 確認 く だ さ い.

折 り 畳 ん で 発 送 さ せ て い た だ き ま す。

Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Vui lòng kiểm tra các hình ảnh.

Chúng tôi sẽ gấp lại và vận chuyển.

Áo choàng kimono cổ điển

17.800¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page