top of page

Chiếc váy một mảnh này được làm từ "Noren" và tenugui cổ điển của Nhật Bản từ thời Showa (1926-1989) .Noren bắt đầu từ thời Kanei (khoảng năm 1642) và được sử dụng cho những tấm rèm nhuộm tên các doanh nghiệp trên đó để quảng cáo. Trong thời đại Showa, địa điểm tụ tập phổ biến nhất trong thị trấn là nhà tắm công cộng. Noren bị treo bên ngoài nhà tắm nam và nữ. Chiếc váy Retro này đưa chúng ta quay ngược thời gian về những ngày xưa trong cuộc sống của những người bình thường. Nó là một mặt hàng bền vững và độc đáo. Tận dụng các đường thẳng của Noren, chiếc váy này là một thiết kế thả vai. 昭和 親しまれ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ ワンピ性 に 富 み, 乾 き や す く, 軽 い. す ぐ に 乾 く た め 雑 菌 が 繁殖 し に く く, さ ら り と 着 れ ま す. の れ ん と 手 ぬ ぐ い の 直線 を 活 か し た デ ザ イ ン に し ま し た. の れ ん の 歴 史 は 長 く 寛 永 (1642 年 頃) に 始 ま り,屋 号 な ど を 染 め 抜 き 、 看板 や 広 目的 に 使 わ れ て い し た。 古 い タ イ ム ス し た よ わ れ

 

Chiều dài 着 丈 約 122cm

Chiều rộng 身 幅 約 61,5cm 昭和

 

やヴィンテ やヴィンテ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ シミ シミ など が が あり たい たい て たい いただける いただける いただける いただける へ たい たい たい たい し へ し し し て お譲り お譲り て て て し て て て 発送 せ せ てince て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て せます て せ て て て て て on. chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa, các loại vải cổ điển bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Chúng tôi sẽ gấp và vận chuyển. ※ Phí vận chuyển ra nước ngoài là phụ phí

Váy cổ điển Noren "Yu"

26.400¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page