top of page
Quần từ hồng nhuộm, cờ kem thời Showa cổ điển và vải futon 昭和 の 名 糖 ア イ ス ク リ ー ム の 木 綿 旗 を を 渋 染 め を 施 し パ ン ツ に 布 団 皮 ア イ ス ク リ ー 旗 を を め を 施 し し ン ツ に 布 団 団 と Chiều rộng 70cmので 古布 に に は, ダメ ー ダメ, 解き, シミ など など など ます ます. các loại vải cổ điển bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Chúng tôi sẽ gấp lại và vận chuyển.

The Rento Ice cream cờ Persimmons Quần

16.800¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page