top of page

Quần từ cờ Noboribata thời Showa và Tenugui (1926-1989)

昭和 の 幟 旗 と 手 ぬ ぐ い か ら パ ン ツ

Chiều dài 着 丈 約 93cm

Chiều rộng hướng tây ウ エ ス ト 約 35cm ゴ ム

ど ち ら を 前 に し て も 着 て い た だ け ま す。

Bạn có thể đeo nó trước hai bên

ヴィンテ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ が ダメ ます ます ます が が が が が が が}写真 を よ く ご 確認 く だ さ い。

折 り 畳 ん で 発 送 さ せ て い た だ き ま す。

Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Vui lòng kiểm tra các hình ảnh.

Chúng tôi sẽ gấp lại và vận chuyển.

Quần từ Vintage Noboribata và tenugui

15.800¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page