top of page

希少 な 昭和 の 粉 袋 ワ ン ピ ー ス ・ チ ュ ニ ッ ク

Váy từ bao tải thức ăn rất hiếm thời Showa (1926-1989)

Chiều dài 着 丈 khoảng 約 80cm

Chiều rộng 身 幅 khoảng 約 60cm

ヴィンテ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ ダメ が ダメ ます ます ます が が が が が が が}写真 を よ く ご 確認 く だ さ い。

折 り 畳 ん で 発 送 さ せ て い た だ き ま す。

Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Vui lòng kiểm tra các hình ảnh.

Chúng tôi sẽ gấp lại và vận chuyển.

希少 な 昭和 の 粉 袋 ワ ン ピ ー ス ・ チ ュ ニ ッ ク

15.800¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page