top of page
一番 新 し い 一 閑 張 り 昭和 の 薬 満 載 !! Giỏ Ikkanbari Ikkanbari mới nhất của tôi Rất hiếm in hình Sumio Kawakami từ đầu kỷ nguyên Showa (Đầu năm 1926-) Túi thuốc thời Showa quý hiếm 竹籠 か ら 一 閑 張 り ニ 上 上 上 上 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期 上 初期 初期 初期 初期 初期 初期 初期澄 生 版画 使用 (大 変 レ ア で す) 昭和 の な 薬 袋 を 昭和 32 × 21 × 21 cm 昭和 や ヴ ィ ン ー ジ 古 布 を 使用 し て お り 袋 を 32 × 21 × 21 cm 昭和 や ヴ ィ ン ー ジ 古 布 を 使用chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa, các loại vải cổ điển bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn tặng chúng cho những người thích chúng như một hương vị.

一 閑 張 り Giỏ Ikkanbari

19.300¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page