top of page
一 閑 張り 張り 張り Ikkanbari Giỏ với nước ép đắng của Persimk Keisuke Serizawa Lịch 竹籠 から 閑 「「 「」 」」 」」 」」 」」 」」 」」 」ー」 」」 」カレンダ」 」」 」」 」」 ー、 シ ミ 、 汚 れ な ど が あ り ま す。 Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, ố màu, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Khoảng 34 × 22 × 17

一 閑 張 り Ikkanbari Basket

¥18,778Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page